This is the old Version of MeroSpark, all the data and pages are migrated to https://www.merospark.com

Tag Archives: Nepali Class 11

Nepali (नेपाली) Grade XII – Send Up Exam Question Paper 2014 | St. Xavier’s College

Old Question Paper 2072 (2015) – Compulsory Nepali (अनिवार्य नेपाली ) Class 11

“छिमेकी” कथामा छिमेकी कस्तो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ? | Nepali Notes

Old Question Paper 2070 – Nepali (अनिवार्य नेपाली ) Class 12 | Download

बोध खण्ड (Passage with Solution) – Nepali Notes

हर्क बहादुर आम नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो – Harka Bahadur | Nepali Long Question

बिज्ञान र विकास (Science and Development) | Nepali Essay

युवावर्ग र बैदेशिक रोजगारी (Youth And Foreign Employment) | Nepali Essay

Harjit Story – “हारजित” कथाको मुख्य आसय के हो ? | Nepali Notes

आर्थिक विकासमा जलस्रोतको भूमिका – Nepali Essay Writing

‘एक चिहान’ उपन्यास अन्तर्जातीय विवाहको महत्त्व प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।